Правна рамка

Раздел "Правна рамка" съдържа всички законови и подзаконови нормативни актове, които се отнасят за приватизационния процес, както и вътрешните разпоредби на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Документите са групирани по вид в страниците "Закони", "Наредби" и "Правилници".