Регистър ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл.6, ал.1, т.28 от ЗПКОНПИ

1.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1

2. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

3. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I

4. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част I

5. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II

6. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част II

Неподадени декларации

Служител
Антоанета Геориева Атанасова
Длъжност
Директор дирекция
1
2
3
4
6
Служител
Ваня Данчева Ганова
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Галина Савова Добрева
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Евелина Константинова Евлогиева
Длъжност
Главен специалист
1
2
3
4
6
Служител
Елена Иванова Георгиева
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Елена Иванова Максимова
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Зоя Атанасова Кръстева
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Красимира Георгиева Цицелкова
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Маргарита Петкова Миланова
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Стоян Николов Начев
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
6