Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на три обособени части

10.юли.2020 11:52

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на три обособени части от „НЕК“ ЕАД:

  1. „Магазин за хранителни стоки“ с идентификатор 03366.602.300.3.13, на ул. „България“ № 59, бл. 1б/75, вх. Б, В, ет. 1, гр. Белене;

  2. Складово помещение с идентификатор 03366.602.180.2.11 във вх. Б и

  3. Складово помещение с идентификатор 03366.602.180.3.11 във вх. В, разположени на ет. 1 в бл. 3/42, на ул. „Малчика“ № 18, гр. Белене.

Оповестено на 10.07.2020 г.