Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на обособена част

09.фев.2021 15:44

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на Пицария със застроена площ 176,59 кв. м, построена върху общинска земя, представляваща урегулиран поземлен имот III – за търговски обект, с пл. № 3207 в квартал 794 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, състояща се от търговска зала на две нива, топла кухня с пещ, подготвителни, санитарни помещения за посетители и персонал, ведно с правото на строеж, обособена част от имуществото на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД, гр. Горна Оряховица.

Оповестено на 09.02.2021 г.