Архив Конкурси по реда на Наредбата за възлагане

Открит конкурс за определяне на изпълнител с предмет: „Изготвяне на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност“

21.юли.2020 13:56
Открит конкурс за определяне на изпълнител с предмет: „Изготвяне на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност“

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на обект – гр. Гурково – обособена част от „Мини Марица – изток“ ЕАД

10.юли.2020 11:54
Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на обект – гр. Гурково – обособена част от „Мини Марица – изток“ ЕАД

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на три обособени части

10.юли.2020 11:52
Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на три обособени части от „НЕК“ ЕАД.

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на три имота

10.юли.2020 11:50
Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на три имота – област Враца

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на три имота

10.юли.2020 11:49
Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на три имота – област Варна и област Бургас.

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на имот

10.юли.2020 11:47
Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на имот – с. Кранево, община Балчик, област Добрич.

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на два имота

10.юли.2020 11:41
Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на два имота – гр. София.