Покана за номиниране на членове на Съвета на директорите на "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София