ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ