ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД, ГР. СОФИЯ