ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД, ГР. СОФИЯ