ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, ГР. СОФИЯ