ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ