ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД