ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Мини Марица - Изток“ ЕАД