ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Национална Електрическа Компания“ ЕАД