Архив покани номиниране

"Югоизточно държавно предприятие", гр. Сливен

04.мар.2021 16:58
Списъци на допуснатите кандидати

"Североизточно държавно предприятие", гр. Шумен

04.мар.2021 16:56
Списъци на допуснатите кандидати

"ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ", ГР. СМОЛЯН

04.мар.2021 16:53
Списъци на допуснатите кандидати

"Югозападно държавно предприятие", гр. Благоевград

04.мар.2021 16:50
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, ГР. ВАРНА

02.мар.2021 10:32
Покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ

01.мар.2021 17:49
Списъци на допуснатите кандидати

УМБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

01.мар.2021 17:45
Списъци на допуснатите кандидати

УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, ГР. СОФИЯ

01.мар.2021 17:44
Списъци на допуснатите кандидати