Архив покани номиниране

УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

01.мар.2021 17:41
Списъци на допуснатите кандидати

УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН

01.мар.2021 17:34
Списъци на допуснатите кандидати

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

01.мар.2021 17:30
Списъци на допуснатите кандидати

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

24.фев.2021 14:10
Списъци на допуснатите кандидати

ДП "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ", ГР. СОФИЯ

24.фев.2021 13:39
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

17.фев.2021 11:42
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Национална Електрическа Компания“ ЕАД

17.фев.2021 11:37
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Мини Марица - Изток“ ЕАД

17.фев.2021 11:30
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "Мини Марица - Изток" ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

17.фев.2021 11:24
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Надзорния съвет на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

17.фев.2021 11:14
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Надзорния съвет на "Булгартрансгаз" ЕАД