Архив покани номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Булгаргаз" ЕАД

17.фев.2021 11:05
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "Булгаргаз" ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

17.фев.2021 10:53
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДП „Български спортен тотализатор“, ГР. СОФИЯ

16.фев.2021 12:54
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

15.фев.2021 15:02
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. СМОЛЯН

15.фев.2021 14:57
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Южноцентрално държавно предприятие “, гр. Смолян

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. СЛИВЕН

15.фев.2021 14:52
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Югоизточно държавно предприятие “, гр. Сливен

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. БЛАГОЕВГРАД

15.фев.2021 14:47
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Югозападно държавно предприятие “, гр. Благоевград

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “, ГР. ГАБРОВО

15.фев.2021 14:41
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Северноцентрално държавно предприятие “, гр. Габрово

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „Североизточно държавно предприятие “, ГР. ШУМЕН

15.фев.2021 14:25
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на „Североизточно държавно предприятие “, гр. Шумен

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД, гр. София

15.фев.2021 11:16
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД, гр. София