Предоставяне на отчетна информация от публичните предприятия

09.юли.2020 12:42

Съгласно  § 7 от Правилника за прилагане на  Закона за публичните предприятия (ППЗПП) до въвеждането на електронно-информационна система отчетната информация по чл. 61 се предоставя по електронна поща на Агенцията за публичните предприятия и контрол за публикуване на интернет страницата й.

Предвид обстоятелството,  че ППЗПП е обнародван на 05.05.2020г., срокът за предоставяне от публичните предприятия на отчетна информацията по чл .61 от ППЗПП за първото тримесечие е изтекъл. Предоставянето на информацията в АППК по чл. 61 от ППЗПП следва да започне с отчетите за второто тримесечие на 2020г. Моля да изпращате отчетната информация на  електронна поща: otcheti@priv.government.bg