Указания при публикуване на Обяви/Решения на публични предприятия

15.окт.2020 17:14

Изисквания, приложими  при публикуване на обява/решение на публично предприятие по реда на Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 и ал. 3:

  1. Текстът на обявата/решението следва да бъде изпратен само по електронен път на е-mail: apsk@priv.government.bg в PDF формат.
  2. В текста на придружаващото електронно писмо, към което е прикачен PDF файла, съдържащ обявата/решението, следва да се съдържа най-малко следната информация:
    1. наименование на публичното предприятие, което изпраща обявата/решението за публикуване;
    2. лице и тел. номер за контакт с публичното предприятие, което изпраща обявата/решението за публикуване;
    3. предпочитаната дата за публикуване на обявата, с оглед спазване на нормативно установените срокове съгласно т.2 и т.13 от Приложение № 1;
    4. при възможност да бъде посочена конкретна дата на провеждане на търга/конкурса.

               

Лице за контакт от АППК за допълнителни въпроси и уточнения: А. Атанасова,       тел.: 02 9701613, е-mail: aatanasova@priv.government.bg

 

„АППК ще положи всички разумни усилия обявата да бъде публикувана в рамките деня, в които е изпратена или най-късно на следващия работен ден. Обяви, които са получени на е-mail: apsk@priv.government.bg след 16.00 ч. ще бъдат публикувани на следващия работен ден.“