Новини

Конкурс за номиниране на независим член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София

12.апр.2022 10:32
Във връзка с предложение на министъра на транспорта и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Покани за номиниране“.

Конкурс за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна

12.апр.2022 10:30
Във връзка с предложение на министъра на транспорта и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Покани за номиниране“.

АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ

11.апр.2022 14:55
АППК обявява електронен търг за имот находящ се на ул. „Граф Игнатиев“ № 29, гр. Варна, община Варна, област Варна:

АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

11.апр.2022 14:53
АППК обявява електронни търгове за два имота находящи се в Промишлена зона “Север”, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, както следва: