Новини

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

01.юни.2022 09:41
Във връзка с предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.

АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОНEН ТЪРГ

31.май.2022 10:23
АППК обявява електронen търг за самостоятелен обект в сграда:

АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

29.апр.2022 11:30
АППК обявява електронни търгове за два имота, както следва:

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти

15.апр.2022 14:38
Агенцията за публичните предприятия и контрол подготви Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти