Новини

Налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи

23.апр.2021 11:27
Във връзка с Решение на Четиридесет и петото Народно събрание на Република България за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, прието на 22 април 2021 година, Агенцията за публичните предприятия и контрол спира извършването на приватизационни процедури за срока на мораториума. Комисията за номиниране спира провеждането на конкурсни процедури за номиниране на независими членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия за срока на мораториума.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2020 г.

15.мар.2021 13:05
Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с осигуряване изпълнението на чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, където е предвидено разработването на Методика за оценка на финансовите и нефинансовите цели на държавните публични предприятия, която трябва да бъде приета от Агенцията за публични предприятия и контрол.

АППК уведомява всички участници в конкурсите за номиниране на независими членове в органите на управление на държавните публични дружества, че поради заболяване на членовете на номинационната комисия от квотата на АППК, заседанията на комисията се преустановяват за срок от 14 дни

11.мар.2021 10:12
АППК уведомява всички участници в конкурсите за номиниране на независими членове в органите на управление на държавните публични дружества, че поради заболяване на членовете на номинационната комисия от квотата на АППК, заседанията на комисията се преустановяват за срок от 14 дни