Обявление за публична продан по изп.д. № 1531/2015 г.