ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 308/2013 г.