ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 396/2014 г.