ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 369/2015 Г.