ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 543/2015Г.