ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО ИЗП.Д. № 474 ОТ 2015 Г.