Предоставяне на отчетна информация от публичните предприятия
09.юли.2020 12:42
Съгласно § 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) до въвеждането на електронно-информационна система отчетната информация по чл. 61 се предоставя по електронна поща на Агенцията за публичните предприятия и контрол за публикуване на интернет страницата й