Текущи проекти

На 10.01.2022 г. ще се проведат търгове за продажбата на:

- Пицария на пл. Георги Измирлиев №4, гр. Горна Оряховица - обособена част от "Летище Горна Оряховица" ЕООД, гр. Горна Оряховица;

-  Дом-паметник хижа „Чевира“ (почивна база „Чевира“ в землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив), обособена част от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД,  гр. Сопот;

- Поземлен имот с идентификатор 68080.501.704 с площ 1 062 кв. м, намиращ се на ул. „Иван Вазов“ № 67, гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, заедно с построената в имота сграда, предназначение – хотел, обособена част от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД,  гр. Сопот.