Архив покани номиниране

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ Втора процедура

13.авг.2021 16:47
Списъци на допуснатите кандидати

„НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

26.юли.2021 15:26
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ Втора процедура

26.юли.2021 12:06
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

"АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

12.юли.2021 15:10
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Летище София“ ЕАД, гр. София/ Втора процедура

12.юли.2021 11:27
Покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

08.юли.2021 11:33
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Национална спортна база“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ Втора процедура

07.юли.2021 10:27
Покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

24.юни.2021 10:09
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София