ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДП „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“, ГР. СОФИЯ