КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „Югозападно държавно предприятие “, гр. Благоевград