Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на обект – гр. Гурково – обособена част от „Мини Марица – изток“ ЕАД

10.юли.2020 11:54

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на обект – гр. Гурково – обособена част от „Мини Марица – изток“ ЕАД:
Обект - курортно туристически сгради „Паисий“ намиращи се в землището на гр. Гурково, община Гурково, област Стара Загора, представляващи сгради с идентификатори: 18157.274.286.1, 18157.274.956.1, 18157.274.45.2 и 18157.274.45.3, обособена част от „Мини Марица - изток“ ЕАД, гр. Раднево.

Оповестено на 10.07.2020 г