ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ