Архив покани номиниране

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ

15.фев.2021 11:08
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

15.фев.2021 11:01
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, ГР. СОФИЯ

15.фев.2021 10:53
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД, ГР. СОФИЯ

15.фев.2021 10:37
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на "Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

15.фев.2021 10:28
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН

15.фев.2021 10:16
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

15.фев.2021 09:59
Публична покана за набиране на кандидати за един независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

08.фев.2021 09:50
Покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДП „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“, ГР. СОФИЯ

08.фев.2021 09:37
Покана за набиране на кандидати за един независим член на Управителния съвет на ДП „Радиоактивни отпадъци“, гр. София

"ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД гр. София

10.дек.2020 10:50
Списъци на допуснатите кандидати