Архив покани номиниране

„МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК“ ЕАД

09.мар.2021 16:27
Списъци на допуснатите кандидати

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

09.мар.2021 16:27
Списъци на допуснатите кандидати

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

09.мар.2021 16:25
Списъци на допуснатите кандидати

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД

09.мар.2021 16:24
Списъци на допуснатите кандидати

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

09.мар.2021 16:22
Списъци на допуснатите кандидати

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, гр. София

05.мар.2021 15:21
Списъци на допуснатите кандидати

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ" ЕАД, ГР. СОПОТ

05.мар.2021 09:20
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

05.мар.2021 09:05
Публична покана за набиране на кандидати за двама независими членове на Съвета на директорите на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, гр. София

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

04.мар.2021 17:02
Списъци на допуснатите кандидати

"Северноцентрално държавно предприятие", гр. Габрово

04.мар.2021 17:00
Списъци на допуснатите кандидати